Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 1.1.2020

VisitMäntyharju ry
Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Y-tunnus 3080676-9

Rekisterin pitäjä

VisitMäntyharju

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

Nimi ja titteli
Osoite
Sähköposti
Puhelin

Rekisterin nimi

VisitMäntyharjun asiakasrekisteri

Tietojen käsittelyn lailliset perusteet

Henkilötietojen käsittelyn kolme tärkeintä laillista perustetta ovat (1) saamamme suostumus, (2) tekemämme sopimus ja (3) oikeutetut etumme.

Henkilötietojen kerääminen perustuu yhteen tai useampaan seuraavista laillisista perusteista:

Sinulla on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa ottamalla yhteyttä sähköposti

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Keräämme henkilötietojasi voidaksemme tarjota palvelujamme parhaalla mahdollisella tavalla, luodaksemme sujuvan asiakaskokemuksen ja yhteistyön sekä varmistaaksemme verkkosivustojemme ja palvelujemme tehokkaan toi-minnan ja ylläpidon.

Käytämme keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Rekisterin tietosisältö

Henkilön ja yrityksen nimi sekä yhteystiedot, markkinointiyhteistyö, tuotetilaukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään seuraavasti: asiakkaan itse antamat tiedot, verkkosivujemme tai palvelujemme käytön yhteydessä kerätyt tiedot, muihin liiketoimiin liittyvät tiedot, muista lähteistä kerätyt tiedot, jotka voidaan yhdistää käyttäjätilin tietoi-hin sekä yhteistyökumppanien keräämät tiedot (liiketoimintaperusteisena so-pimusehtona).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroo-pan talousalueen ulkopuolelle

VisitMäntyharju ry ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta tai oikeutettua etua.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.